Komunikaty Zarządu OZZL w Krośnie

Informacja na temat protestu receptowego

Dodano o 9:13

Zgodnie z zaleceniami Prezydium Zarządu Krajowego z dnia 6 lipca 2012 roku nastąpiła zmiana formy protestu receptowego od dnia 9 lipca i tak:

  • Lekarze etatowi i kontraktowi stosują recepty według wzoru NFZ wpisując numer oddziału wojewódzkiego NFZ, stosując międzynarodowe nazwy leków bez określenia poziomu refundacji oraz pieczątkę “Refundacja do decyzji NFZ”.
  • W gabinetach prywatnych lekarze wypisują recepty według wzoru Naczelnej Izby Lekarskiej.
  • Lekarze prywatnie praktykujący nie podpisują umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych.

Powyższe postanowienia zostały podtrzymane na spotkaniu  Zarządu Regionu OZZl w Rzeszowie w dniu 18 lipca 2012.

Zarząd OT OZZL w Krośnie

Dodał admin w dniu 19/07/2012

Po 1 lipca 2012 – recepty na 100 procent

Dodano o 10:10

Naczelna Rada Lekarska apeluje do lekarzy o wypisywanie po 1 lipca 2012 roku recept ze 100% odpłatnością. Zarząd OZZL przyłącza się do tego apelu.

Zarząd OT OZZL informuje, że wystawianie recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest w obecnych warunkach formalno-prawnych niemożliwe. Lekarze nie mogą dobrze wykonywać zawodu w warunkach stałego zagrożenia karą za usterki i uchybienia, na które nie mają wpływu. Informujemy również, że nie jesteśmy pracownikami NFZ i nie będziemy wykonywać darmowej pracy na rzecz tej instytucji, tym bardziej, że wykonywanie tej pracy zagrożone jest systemem niesprawiedliwych i niezgodnych z zasadami państwa prawnego kar.

Od grudnia 2011 roku środowisko lekarskie protestuje przeciw niesprawiedliwym
i szkodliwym zapisom ustawy refundacyjnej, a także rozporządzeń w/s recept
i ogólnych warunków umów. Niestety rząd i ministerstwo zdrowia pozostają głuche na nasze argumenty i przedkładane opinie prawne konstytucjonalistów.

Dlatego też, wypełniając uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2012 roku, organizujemy ogólnopolską akcję niewystawiania recept refundowanych od 1 lipca br. Jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania zawodu lekarza, ale także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom władz, aby jak najwięcej zaoszczędzić na ochronie zdrowia, na którą przeznaczają i tak za mało środków (najniższy odsetek PKB w Unii Europejskiej). Chcemy przy okazji pokazać, że szeroko reklamowana przez ministerstwo zdrowia ustawa o refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego jestw rzeczywistości ustawą o nierefundowaniu leków, a więc działającą na szkodę chorych.

Lekarze nie chcą i nie mogą być zaangażowani w proces refundacji leków, gdyż to uniemożliwia normalne wykonywanie zawodu i pośrednio zagraża pacjentom. Dlatego też od 1 lipca br będą wystawiane recepty wg wzoru zaproponowanego przez NRL, bez określania faktu ubezpieczenia chorego, czy poziomu refundacji poszczególnych preparatów. Będziemy zajmować się, tak jak lekarze na całym świecie, leczeniem chorych, a refundację leków pozostawimy osobom najbardziej kompetentnym w tym zakresie, czyli kontrolerom z NFZ. Akcja będzie trwała do czasu wprowadzenia nowych, normalnych zasad preskrypcji leków, zarówno dla lekarzy, jak i dla świadczeniodawców.

Zarząd OT OZZL w Krośnie

Do pobrania:

Dodał admin w dniu 27/06/2012

Podziękowania

Dodano o 11:33

Dodał admin w dniu 02/12/2009

Oświadczenie z dnia 25.11.2009 g. 10.00

Dodano o 10:22

Dodał admin w dniu 25/11/2009

Pisma po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
Kto wprowadził wicemarszałka w błąd?

Dodano o 17:48

Dodał admin w dniu 24/11/2009

Oświadczenie z dnia 23.11.2009 g.13.00

Dodano o 13:37

Dodał admin w dniu 23/11/2009

Stanowisko lekarzy Szpitala w Krośnie z dnia 23.11.2009

Dodano o 8:00

Dodał admin w dniu 23/11/2009

Relacje telewizyjne z protestu w obronie szpitala w dniu 20 listopada 2009

Dodano o 20:50

Dodał admin w dniu 21/11/2009

Tagged with ,

Odezwa lekarzy krośnieńskiego szpitala do Mieszkańców Krosna i okolic.

Dodano o 11:23

Dodał admin w dniu 18/11/2009

Kalendarium konfliktu pomiędzy Dyrektorem M. Kocójem a środowiskiem lekarskim Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego Im. Jana Pawła II w Krośnie.

Dodano o 21:18

Dodał admin w dniu 26/10/2009